Kieviten Nr 309 Naardermeer

IJsvogel Nr 308 AA Naardermeer

Purperreiger / Grote Zilverreiger Nr 316 AB Nardermeer

Visdiefjes Nr 318 AB Naardermeer

Putter Nr 316L Naardermeer

Fuut met jongen Nr 302 C Naardermeer

Ooievaars Nr 316M Naardermeer

Kleine vos Nr 805 Naardermeer

Aalscholver Nr 301 K Naardermeer

Pinksterbloem met Oranjetipje Nr 711E Naardermeer

Purperreiger Nr 316 AC Nardermeer

Tureluur Nr 318C Naardermeer

Gehakkelde aurelia Nr 800 Naardermeer

Kuifeenden Nr 314 BE Naardermeer

Vos Nr 111 Naardermeer

IJsvogels Nr 307 A Naardermeer

Torenvalk Nr 317 B Naardermeer

Grote Zilverreiger Nr 303 C Naardermeer

Kluten met jongen Nr 310 AB Naardermeer

Lepelaars Nr 315 Naardermeer

Blauwe Reiger Nr 301 M Naardermeer

Meerkoeten met jongen Nr4 317 K Naardermeer

Koekoek nr 313 E Naardermeer


Roerdomp nr 316 R Naardermeer


Waterral nr 318 G Naardermeer

Klein koolwitje op Robertskruid Nr 801 A Naardermeer

St. Jansvlinder Nr 800 A Naardermeer

Brandganzen Nr 301 CB Naardermeer

Wilde Eenden Nr 318 G Naardermeer

Klaprozentuin Nr 701 Naardermeer

Putter Nr 316 H Nardermeer

Grutto Nr 305 C Naardermeer

Roodborst Nr 317 CC Naardermeer

Boomklevers Nr 300 CC NJaardermeer

Krakeenden Nr 314 BA Nardermeer

Landkaartje Nr 802 Naardermeer

Grauwe Ganzen Nr 303 H Naardermeer

Huismussen nr 306 D Naardermeer

Zeearend nr 320 B Naardermeer

Distelvlinder op akkerdistel nr 804A

Visdiefje nr 318 AA Naardermeer

Visdiefje nr 318 AD Naardermeer

Knobbelzwaan nr 313 CC Naardermeer

Lepelaar nr 315 B Naardermeer

Aalscholver nr 301 L Naardermeer

Blauwe Reiger nr 301 N Naardermeer

Brandganzen nr 301 B Naardermeer

Meerkoeten nr 317 M Naardermeer

Spreeuwen nr 317 N Naardermeer

Galloway nr 104 C Naardermeer

Bergeenden nr 301 H Naardermeer

Krakeenden nr 314 A Naardermeer

Koperwiek nr 313 C Naardermeer

Grasmus nr 313 C Naardermeer

Knobbelzwanen nr 313 A Naardermeer

Eekhoorn nr 101 H Naardermeer

Koereiger nr 313 HH Naardermeer

Tuinfluiter nr 317 G Naardermeer

Brandganzen nr 301 CC Naardermeer

Grote Bonte Specht (jong) nr 303 A Naardermeer

Grutto's nr 305 Naardermeer

Knobbelzwaan nr 311 Naardermeer

Knobbelzwanen nr 313 Naardermeer

Buizerd nr 302 Naardermeer

Purperreiger nr 316 A Naardermeer

Eksters nr 302 DD Naardermeer

Ree nr 101 Naardermeer 

Huismussen nr 306 H Naardermeer

Huismussen nr 306 B Naardermeer

Bruin zandoogje nr 806 AA Naardermeer

Atalanta (links) Kleine vos (rechts) nr 806 B Naardermeer

Dagpauwoog nr 803 A Naardermeer

Landkaartje nr 802 A Naardermeer

Gewone pantserjuffer nr 850 Naardermeer

Blauwe breedscheenjuffer nr 851

Bruine korenbout nr 852

You may also like

Back to Top