Aalscholver

Nr 301K

Aalscholver
Nr 301L

Aalscholver
Nr 301 LL

Aalscholvers
Nr 301P

Aalscholvers
Nr 301 PR

Aalscholvers nr 301 KK 

Ara in venster
Nr 301 PP

Bergeenden 
Nr 301F
Bergeenden over duin
Nr 301D
2 Bergeenden vliegend over duin
Nr 301E

Bergeenden
Nr 301H

Blauwe Reiger
Nr 301M
Blauwe Reiger
Nr 301N

Blauwe Reiger
Nr 301 NN

Blauwe Reiger
Nr 301NO


Blauwe Reiger 
Nr 301NP

Boerenzwaluwen bij schuur
Nr 300
Boerenzwaluwenfamilie
Nr 300B

Boomklevers op beuk nr 300C 

Boomklevers in berk nr 300CC

Boomkruipers nr 300CB

Bosuil
Nr 300A

Braamsluiper
nr 301

Braamsluiper
Nr 301G

Brandganzen
Nr 301a
Brandganzen
Nr 301B
Brandganzen
Nr 301C
Brandganzen 
nr 301CC

Brandganzen Nr 301CB 


Brilduiker
Nr 301BB

Buizerd
nr 302
Buizerd boven hooiland
Nr 302B

Buizerds in duinlandschap
Nr 302E

Buizerds op hek nr 302F 

Eksters
Nr 302D

Eksters Nr 302 DD Naardermeer

Drieteenstrandlopers nr 302CD 

Flamingo 
Nr 302A
Fuut
Nr 302C

Grasmus
Nr 303
Grauwe gans met jongen
Nr 303H
 Grauwe Ganzen in vlucht
Nr 303K
Grauwe Ganzen op ijs
Nr 303L

Grijze Kroonkraanvogel
nr 303F
Grote Bonte Specht (jong)
Nr 303A

Grote Mantelmeeuw nr 303 J 

Grote Mantelmeeuw Nr 303 J J 

Grote Zilverreiger
Nr 303E
Grote Zilverreiger
Nr 303B
Grote Zilverreiger 
Nr 303C
Grote Zilverreiger
Nr 303D
Grote Zilverreiger zonsopkomst
Nr 303 G
Grote Zilverreiger
Nr 303M

Grote Zilverreiger
Nr 303N

Grutto's nr 304 A


Grutto
nr 304
Grutto vlucht
nr 305
Grutto's
Nr 305D

Grutto 
nr 305A
Grutto
Nr 305B
Grutto 
Nr 305C
Grutto op Marken
Nr 305CC

Grutto nr 305CCC 

Haan
nr 306
Haan
Nr 306E
Tijdelijk uitverkocht. Binnenkort weer beschikbaar


Haan kraaiend dageraad
Nr 306F

Haan en Kraanvogels kastornament
Nr 306G

Houtduif en Turkse Tortel
Nr 306C

Houtduif nr 306CC 

Huismussen
Nr 306D

3 Huismussen
Nr 306BHuismussenfamilie
Nr 306H

IJsvogel
nr 307
IJsvogel
nr 308
IJsvogel
Nr 308B
Tijdelijk niet voorradig

IJsvogels nr 307J

IJSvogel nr 307H

IJsvogel
Nr 308A

IJsvogel nr 308AA


IJsvogels nr 307A 

Jan van Genten
nr 309

Kauwtjes nr 309 L

Kauw nr 309 M

Kievit nr 309 K

Kieviten nr 309 KK 

Kieviten met jongen nr 309 KL (bonnenkort leverbaar)

Kleine Mantelmeeuw nr 310 B

Kleine Mantelmeeuw nr 310 C

Kleine Mantelmeeuw nr 310 CC 

Kluut nr 310

Kluut nr 310 A

Klutenfamilie nr 310 AB

Kluten op nest nr 310 AC 

Knobbelzwaan nr 311

Knobbelzwanen nr 312

Knobbelzwanen nr 313

Knobbelzwanen nr 313A

Knobbelzwaan nr 313CC Naardermeer

Knobbelzwanen nr 313 CCC

Koekoek nr 313E 

Koereigers  nr 313 H

Koereiger nr 313 HH

Kokmeeuwen nr 313 BB
Kok- en Kleine Mantelmeeuwen
Nr 313BC


Kolganzen 

Nr 313D 

Koperwiek
Nr 313C

Kraanvogels
nr 314
Krakeenden
Nr 314A
Krakeenden
Nr 314B

Krakeenden
Nr 314BA

Kuifeenden
Nr 314BB


Kuifeenden man/vrouw

Tijdelijk niet leverbaar

Kuifeend nr 314BD (binnenkort leverbaar)


Kuifeenden nr 314BE 

Lepelaars
nr 315
Lepelaar
Nr 315B

Lepelaars
Nr 317F

Lepelaar
Nr 317V
Meerkoet met jong
Nr 317A
Meerkoet
Nr 317K

Meerkoeten vliegend
Nr 317M

Merel
Nr 317P

Merel
Nr 317U

Merels nr 317PP

Nonnetjes
Nr 317 UU


Oeverzwaluwen
Nr 317 UA

Ooievaars
nr 316
Ooievaar
Nr 316D

Ooievaar
Nr 316K

Ooievaars nr 316 M

Papegaaiduiker nr 316 NN

Papegaaiduikers nr 316 NNN 

Papegaaiduikers nr 316 NON

Pimpelmees met jong Nr 316ABC 

Purperreiger
Nr 316A
Purperreiger
Nr 316AA

Purperreiger en Grote Zilverreiger Nr 316AB


Purperreiger nr 316AC 

Putter
Nr 316J

utter nr 316H

Putter
Nr 316L

Putters nr 316LL 

Ransuil
Nr 316E

Ransuilen
Nr5 316F

Ransuil
Nr 316G

Rietgors
Nr 316P

Rietzanger zonsopkomst
Nr 316B

Rietzanger Nr 316 C

Rode Patrijs nr 316 N 


Roerdomp nr 316 R

Tijdelijk niet leverbaar

Roodborst nr 317


Roodborst 317C
Roodborst 
Nr 317E

Roodborst nr 317 CC 
Roodborsttapuiten
Nr 317H

Roodborsttapuiten
Nr 317L

Roodborsttapuit
Nr 317R

Rotgans op wad met zeekraal Nr 321


Rotganzen nr 321A 

Scholeksters Nr 318E

Scholeksters op het wad. Nr 318H

Slobeenden
Nr 318F

Spreeuwen
Nr 317N

Steenuil
Nr 317NNStruisvogel
Nr 317D

Torenvalk
Nr 317B
Tuinfluiter
Nr 317G

Tureluur nr 318C

Tureluur nr 318 CCC

Tureluur
Nr 318C

Tureluurs nr 318 CC

Turkse Tortels nr 318K 

Vink
nr 318
Visdief
Nr 318A

Visdiefjes met jong Nr 318AB

Visdief nr 318AA Naardermeer

Visdief nr 318AD Naardermeer

Waterral nr 318 G

Wilde Eend Nr 318D

Waterspreeuw met jong Nr 318B 

Wilde Eenden

Nr 318G

Wilde Zwaan
nr 319
Wulp op duin
Nr 319A

Wulpen op het wad nr 319 AA 

Zeekoeten nr 319B 

Zilvermeeuw Haven van Terschelling
Nr 320
Zilvermeeuw op rots Helgoland
Nr 320D

Zeekoet
Nr 320C

Zeearend
Nr 320B

Zilvermeeuwen
Nr 320E

Zwarte Kraai in hooiland
Nr 320A

You may also like

Back to Top